Úprava vody ze studny

Filtry na na studniční vodu pro individuální zásobování vodou vybereme na základě rozboru vody, který necháme udělat na nejbližší hygienické stanici. Nejčastěji se musíme vypořádat s problémy jako je železitá voda, zákal, bakterie a dusičnany.

Na hlavní přívod vody instalujeme zpravidla filtr Atlas RL na zákal s umyvatelnou vložkou. Máme-li problémy s železitou vodou, umístíme co nejdále od studny filtr Atlas CPP na zákal, jehož nasákavá vložka dobře zachytává vysrážený podíl železa (železo vypadne z vody okysličením, proto se filtr dává co nejdál od studny). 

Problémy s dusičnany a bakteriemi se řeší v kuchyni, protože filtry na bakterie i na dusičnany mají vždy snížený průtok. Dionela FDN2 odstraňuje dusičnany a další škodliviny, je třeba vybrat a přiobjednat vhodné připojení, protože filtr nemůže být pod tlakem. Na bakterie použijeme Dionelu MSM nebo Atlas LA, viz filtry na bakterie. Máme-li problém zároveň s dusičnany i s bakteriemi, použijeme sestavu Dionela 2+dez.

Pošlete-li nám svůj rozbor vody na info@filtryvody.cz, navrhneme vám vhodné řešení.