Filtry na studniční vodu

Studniční voda bývá lepším řešením pro zásobování domácnosti pitnou vodou než voda z hromadného zásobování, někdy je studna dokonce zdroj jediný. Základním filtrem, který používáme, je filtr na zákal s umyvatelnou vložkou, který se dává na hlavní přívod vody. Může to být například filtr Atlas s vložkou RL, do kterého můžeme v případě potřeby použít i jiné typy vložek než umyvatelnou RL, například jemnější nasákavé vložky CPP nebo FA.

Máme-li železitou vodu, dáme za první filtr ještě filtr Atlas s vložkou CPP. Atlas CPP je sice na zákal, ale funguje i na železitou vodu, pokud jej dáme co nejdále od studny. Stejně funguje i filtr Atlas s vložkou FA.

Pokud chceme mít vodu na pití a vaření, potřebujeme již rozbor vody. Necháme jej udělat na nejbližší hygienické stanici tak, aby se zjišťovaly bakterie, dusičnany, CHSKMn, konduktivita neboli vodivost, pH, mangan Mn, železo Fe, vápník + hořčík (Ca + Mg). Dobré je znát i obsah dalších látek: arsen, dusitany, hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal. 

Podle rozboru poznáme, zda jsou potřeba nějaké další filtry, abychom mohli vodu používat jako pitnou. Nejčastěji se musíme vypořádat s problémy jako jsou bakterie nebo dusičnany, a nebo obojí. Filtry na bakterie i na dusičnany mají vždy snížený průtok, proto se umisťují až do kuchyně. Na dusičnany filtr Dionela FDN2, na bakterie použijeme filtr Dionela dez nebo Atlas LA, viz filtry na bakterie. Máme-li problém zároveň s dusičnany i s bakteriemi, použijeme sestavu Dionela 2+dez.

Pošlete-li nám svůj rozbor vody na info@filtryvody.cz, navrhneme vám vhodné řešení.