Filtr Dionela FDN2 i pro kojence

 
Doprava zdarma
  • 1 z 2
 

Filtr do kuchyně odstraňuje či radikálně snižuje obsah širokého spektra škodlivin (chlor, dusičnany, pesticidy, hormony, těžké kovy...)

Dostupnost Skladem
Cena 4 033 Kč bez DPH
4 880 Kč    
Kategorie Filtry do kuchyně - vítězky testu
 

Filtr Dionela FDN2 zlepšuje kvalitu, chuť a vůni vody, odstraňuje chlor, dusičnany a další škodliviny zbylé po vodárenské úpravě (pesticidy, hormony, těžké kovy, ...). Zachovává biologickou hodnotu vody, přirozenou mineralizaci. Je vhodný na soustavné dlouhodobé používání pro každého už od půl roku věku (ostatní filtry jsou až od 1 roku). Zdarma testy na dusičnany, doprava a objímka k přichycení filtru ke stěně.

Filtr umístíte v kuchyni na linku nebo pod linku, upravená voda teče vlastním vývodem. Je třeba vybrat a přiobjednat připojení k vodovodu. Průtok 1 litr za minutu. Výška filtru 43 cm, průměr podstavy 10 cm. 

Vložku měníte vždy po vyčerpání, které sledujete přiloženými testy na dusičnany, maximálně po roce. Kapacita filtru Dionela FDN2 je závislá obsahu dusičnanů a síranů ve vodě. Vyčerpanost vložky vysledujete pomocí přiložených testů na dusičnany.

Reakcí chloru v chlorované vodě s některými organismy a chemikáliemi, jež prošly vodárenskou úpravou, vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou hlavně karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je přitom zcela neúčinné. Dionela FDN2 odstraňuje široké spektrum cizorodých látek z pitné vody včetně dusičnanů. Filtr obsahuje:

1) aktivní uhlí z kokosových skořápek, které odstraňuje nebo radikálně snižuje obsah řady zdraví škodlivých látek a jejich stop, například: ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy herbicidů, insekticidů a fungicidů ze zemědělství, organické sloučeniny chloru (polychlorované bifenyly PCB, chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...), aromatické uhlovodíky (fenoly a jejich deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresoly...), přírodní organické látky prošlé vodárenskou úpravou (hormony apod.), železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy, radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky. 

2) denitratační anex, který odstraňuje dusičnany podle původní české technologie, která představuje nejvyšší světovou úroveň v iontovýměnné denitrataci vody. Tato technologie byla vyznamenána zlatou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů MUBA '81 (Basilej, Švýcarsko 1981).

2) speciální sorbent, který váže arzen, olovo a další těžké kovy i při nízkém pH vody, kdy aktivní uhlí tuto funkci neplní.

Filtr je bakteriostaticky zajištěn oligodynamickým stříbrem. Zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody, nedeformuje obsah chloridů, síranů a hydrogenkarbonátů, nepoškozuje vodu nadprodukcí dusitanů a amoniaku. (Při nízkém pH a nadlimitní koncentraci arzenu a dalších těžkých kovů použijte navíc Dionelu FAS4.)

Dionela FDN2 je určena pro vodu z veřejných vodovodů nebo pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů pod 200 mg/l, dusitanů pod 0,1 mg/l, CHSK(Mn) pod 4,5 mg/l, vodivostí pod 100 mS/m a pH 6-8.

maximální tlaková ztráta: 0,093 MPa