Filtr Dionela FAM1, vítěz testu

 
Na chlorovanou vodu Doprava zdarma
  • 1 z 2
 

Filtr do kuchyně odstraňuje či radikálně snižuje obsah širokého spektra škodlivin (chlor, pesticidy, hormony, těžké kovy...)

Dostupnost Skladem
Cena 3 636 Kč bez DPH
4 400 Kč    
Kategorie Filtry do kuchyně
 

Filtr Dionela FAM1 zásadně zlepšuje kvalitu, chuť a vůni vody, odstraňuje chlor i zbytky škodlivin po vodárenské úpravě. Zachovává biologickou hodnotu vody, přirozenou mineralizaci. Je vhodný na soustavné dlouhodobé používání pro každého už od jednoho roku věku. Vítěz srovnávacího testu vodních filtrů nezávislého spotřebitelského časopisu (spolu s filtrem Dionela FDN2). Zdarma doprava po celé ČR a objímka k přichycení filtru ke stěně.

Filtr umístíte v kuchyni na linku nebo pod linku, vyberte a přiobjednejte připojení k vodovodu. Výška filtru je 43 cm, průměr podstavy 10 cm, průtok 1,5 litru za min. 

Vložku měníte vždy po dvou letech od zavodnění - Výměna vložky - regenerace filtru (jste-li velká rodina nebo máte mimořádný odběr vody, měňte již po roce).

Reakcí chloru v chlorované vodě s některými organismy a chemikáliemi, jež prošly vodárenskou úpravou, vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou hlavně karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je přitom zcela neúčinné. Dionela FAM1 odstraňuje široké spektrum cizorodých látek z pitné vody. Mimořádně velký objem sorpčních hmot (1,2 litru) je jedním z důvodů jeho mimořádně vysoké účinnosti. 

Filtr obsahuje:

1) aktivní uhlí z kokosových skořápek s mimořádně velkým aktivním povrchem, které odstraňuje nebo radikálně snižuje obsah řady zdraví škodlivých látek a jejich stop, například: ropné látky, tenzidy (saponáty), stopy herbicidů, insekticidů a fungicidů ze zemědělství, organické sloučeniny chloru (polychlorované bifenyly PCB, chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...), aromatické uhlovodíky (fenoly a jejich deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresoly...), přírodní organické látky prošlé vodárenskou úpravou (hormony apod.), železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy, radon a řadu dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

2) speciální sorbent, který váže arzen, olovo a další těžké kovy i při nízkém pH vody, kdy aktivní uhlí tuto funkci neplní.

Filtr je bakteriostaticky zajištěn oligodynamickým stříbrem. Zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany (použijte Dionelu FDN2). Při nízkém pH a nadlimitní koncentraci arzenu a dalších těžkých kovů použijte Dionelu FAS4

Dionela FAM1 je určena pro vodu z veřejných vodovodů nebo pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě (do 50 mg/l) a hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l.

maximální tlaková ztráta: 0,093 MPa