Vodní filtry na chlorovanou vodu

Filtry na chlorovanou vodu používáme hlavně na odstranění nebo aspoň snížení obsahu chloru, trihalometanů a dalších zdraví škodlivých látek jako těžkých kovů, zbytků léčiv, hormonů, pesticidů a dalších škodlivin, které ve vodě zůstaly i po vodárenské úpravě. Všechny tyto látky odstraňují nebo snižují jejich obsah filtry s aktivním uhlím, tedy filtry Dionela nebo filtrační konvice Oasa, Brita nebo Aquaphor a filtr Atlas LA

Předtím, než se pustíme do výběru filtru, si však najdeme rozbor vody, který dodavatelé vody zvěřejňují na svém webovém portále. Například rozbory vody Brno viz Jakost vody, rozbory vody Praha viz Kvalita vody

Chceme-li filtr na soustavné používání na pití i vaření, zvolíme filtr Dionela FAM1. Pro jednoho až dva lidi stačí filtrační konvice Oasa. Pro rodinu s menšími dětmi a pro zdravotně oslabené osoby zvolíme filtr Dionela FDN2, který odstraňuje i dusičnany. 

Chceme-li snížit tvrdost vody na přípravu kávy nebo čaje, zvolíme filtr Dionela FTK3 nebo filtrační konvici Oasa s vložkou D3, a nebo filtrační konvici Brita nebo Aquaphor. Tyto filtry se však nehodí na soustavné používání, mohou ochuzovat tělo o minerální látky.

Aby nám chlor neškodil při sprchování či koupeli, instalujeme sprchový filtr Dios.

Chceme-li zachycovat i případný zákal, který může vznikat například po odstávce vodovodního systému a jeho následném spuštění, umístíme na hlavní přívod vody do domu nebo do bytu filtr Atlas RL s umyvatelnou vložkou nebo filtr Atlas CPP s jemnější výměnnou vložkou, která funguje i na železitou vodu.

Pokud máme vodu z nějakého důvodu kontaminovanou bakteriemi, které přežívají i v chlorované vodě (může to být u repasovaného vodoměru), jako další filtrační člen použijeme filtr na bakterie Dionela dez.

Máte-li studniční vodu, viz Voda ze studny