Chlorace vody ze studny

Chlor by měl pracovat již ve studni, trvale a bez výkyvů. Doporučuje se chlorovat soustavně velmi malými koncentracemi (namísto jednorázového nalití například SAVA kbelíkem). Pokud vodu chlorujete, je velmi vhodné dát do kuchyně filtr Dionela na chlor a škodliviny a do sprchy sprchový filtr na chlor, viz filtry na chlor.

Pokud jsou v rozboru zjištěny bakterie ve velkém množství a zejména je-li zjištěna E-coli, doporučuje se kombinovat průběžnou chloraci s dalším prvkem zajišťujícím bakteriální nezávadnost. Tím může být UV lampa na hlavním přívodu vody nebo filtr na bakterie v kuchyni. Je to pro případy, když například zapomenete doplnit chlorační činidlo nebo když se do studny navalí velké množství vody po deštích a chlor se naředí nebo když průběžná chlorace prostě selže.