Chlorace vody ze studny

Chlorace studní je velmi účinným a levným způsobem, jak zabezpečit bakteriální nezávadnost vody.

Pokud používáme chloraci, chlor by měl pracovat již ve studni, trvale bez výkyvů. Jeho koncentrace může být velmi malá a neobtěžovat tolik uživatele studny, jako při jednorázovém nalití například SAVA kbelíkem.

Situaci u bakteriálně závadné vody bez průběžné chlorace může ještě podstatně zhoršit instalace například mechanického filtru, kde se bakterie mohou ještě mnohem více pomnožit.

U bakteriálně závadné vody vždy doporučujeme používat proti pomnožení bakterií stříbrem ochráněné mechanické filtry Atlas Sanic.

í (chlor je ve vodě cítit, váže se na organické látky...), například filtry Dionela do kuchyně, odchlorovací filtry Dios v koupelně a podobně. Přitom pokud to jde, je lepší odstraňovat chlor až těsně před spotřebou, tedy na sprše nebo v kuchyni pod linkou - tedy na konci potrubí a nikoli na jeho začátku - aby ještě v potrubí samotném trvala dezinfekční a ochranná funkce chloru.

 

 

Kdy volit dezinfekci pomocí průběžné chlorace a ne pomocí centrální UV lampy:

- když hledáte levné a relativně i spolehlivé řešení

- Průběžná chlorace je na místě tam, kde voda obsahuje Amonné ionty (ty se oxidací chlorem mění na dusičnany a ty se následně odstraňují, například Dionelou F2DUO)

- Také je správné ji zvolit tam, kde se voda ve studni má tendenci kazit kvůli masivně se množícím bakteriím,  je lepší je odstranit již ve studni a ne až v dalších krocích úpravy v domě.

- Pokud jsou v rozboru zjištěny bakterie ve velkém množství a zejména je-li zjištěna E-coli, je na místě kombinovat průběžnou chloraci ještě s dalším prvkem zajišťujícím bakteriální nezávadnost, kombinovat u vody určené k pití dva dezinfekční prvky, tj například průběžná chlorace + Mechanická separace mikroorganismů v kuchyni, nebo v kombinaci buďto s centrálně montovanou nebo malou lokální UV lampou alespoň pro kohoutek v kuchyni. To proto, že když například zapomenete doplnit chlorační činidlo, když se do studny navalí velké množství vody po deštích a chlor se naředí, druhý způsob dezinfekce Vás ochrání před vypitím i velmi závadné vody. Po návratu situace do normálu opět bude fungovat i chlorace a bude již ve studni zajišťovat nezávadnou vodu pro celý dům. Obdobně, selže li krátkodobě (a selhat může vše a kdo tvrdí, že ne, neví, o čem mluví) pak druhý dezinfekční prvek  - chlorace - pracuje dál a chrání Vás.