Rozbor vody, norma pitné vody

Kde získat rozbor vody

Rozbor vody udělají na hygienické stanici nebo na vodárnách (poskytnou vlastní láhve, do kterých vodu odeberete). Podle rozboru vám můžeme navrhnout řešení, napište nám, zda jde o byt, dům či chatu, zda chcete vodu pitnou nebo jen užitkovou. Chcete-li vodu jen užitkovou, rozbor nepotřebujete, stačí popsat problémy s vodou. Používáte-li vodu z veřejného vodovodu, rozbor by měl být na webu vodárny - dodavatele vody. Napište na info@filtryvody.cz nebo objfiltr@volny.cz

Rozsah rozboru vody pro výběr filtrace

Rozbor by měl zjišťovat zjišťoval alespoň bakterie, dusičnany, CHSKMn, konduktivitu (vodivost), pH, mangan, železo, vápník + hořčík. Vhodné je zadat i dusitany, arsen, hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal.

Norma pitné vody:

Bakterie: Enterokoky, Escherichia coli i Koliformní bakterie: norma je 0. Pitná voda nesmí obsahovat žádné tyto škodlivé bakterie. (filtry na bakterie

počty kolonií při 22 st.C: norma pro individuální zásobování je do 500 KTJ/ml. Jde o psychrofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě. 

počty kolonií při 36 st.C: norma pro individuální zásobování je do 100 KTJ/ml. Mezofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě.

Dusičnany NO3: norma je do 15 mg/l pro děti, do 50 mg/l pro dospělé. Doporučeno 5 mg/l pro děti a 15 mg/l pro dospělé (Dionela FDN2)

Dusitany NO2: norma je do 0,50 mg/l (Dionela FDN2)

Železo Fe: norma je do 0,20 mg/l (filtry na železitou vodu)

Mangan Mn: norma je do 0,05 mg/l (viz mangan ve vodě)

Zákal: norma je do 5 (filtry na mechanické nečistoty)

CHSKMn: norma je do 3 mg/l - chemická spotřeba kyslíku manganistanem. Čím nižší hodnota, tím je voda kvalitnější

Konduktivita - vodivost: norma je do 125 mS/m. Ukazuje stupeň mineralizace vody.

pH: norma je 6,5 - 9,5

Vápník a hořčík Ca + Mg: doporučená hodnota je 2-3,5 mmol/l (KalyxX na tvrdou vodu)

Vápník Ca: norma udává minimálně 30 mg/l, doporučeno 40- 80 mg/l

Hořčík Mg: norma udává minimálně 10 mg/l

Sírany SO4 2-: norma je do 250 mg/l. Běžná součást přírodních vod, vyšší obsah snižuje kapacitu filtrů na dusičnany.

Chloridy Cl: norma je do 100 mg/l. Běžná součást přírodních vod. Je–li zvýšený obsah ovlivněný geologickým podložím, je hygienou tolerováno až 250 mg/l.

Arzen: As: norma je do 0,01 mg/l (Dionela FAS4)

Vlivu vyšších koncentrací některých látek na člověka se ve své práci soustavně věnuje například MUDr. František Kožíšek, CSc,