Rozbor vody, norma

Kde získat rozbor vody

Rozbor vody vám udělají na hygienické stanici nebo na vodárnách. Poskytnou vám tam vlastní láhve, do kterých vodu odeberete. Pokud nám rozbor pošlete, navrhneme vám řešení. Jen dopište, zda jde o byt, dům či příležitostnou chatu, zda chcete vodu pitnou nebo jen užitkovou, kolik je vás doma. Pro užitkovou vodu stačí jen popsat problémy, které chcete řešit. Napište na info@filtryvody.cz nebo objfiltr@volny.cz

(Používáte-li vodu z veřejného zásobování vodou, rozbor vody hledejte na webu vodárny. Dodavatelé vody mají povinnost zveřejňovat rozbor vody.)

Rozbor vody k výběru vhodného filtru:

Pro posouzení, jaké filtrační zařízení je vhodné použít, je třeba, aby rozbor zjišťoval bakterie, dusičnany, CHSKMn, Konduktivitu (vodivost), pH, mangan Mn, železo Fe, vápník + hořčík (Ca + Mg). Dobré je znát i obsah dalších látek: arsen, dusitany (NO2), hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal.

Obsah látek v pitné vodě - norma:

Bakterie Enterokoky, Escherichia coli i Koliformní bakterie (norma je 0 KTJ/100 ml)

počty kolonií při 22 st.C (norma pro individuální zásobování je max 500 KTJ/ml) - jde o psychrofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě

počty kolonií při 36 st.C (norma pro individuální zásobování je max 100 KTJ/ml) - mezofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě

Dusičnany NO3- (norma je max 15 mg/l děti, 50 mg/l dospělí) (K tomu filtry na dusičnanyfiltry na bakterie i dusičnany)

CHSKMn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem (norma je max 3 mg/l) - čím nižší hodnota, tím je voda kvalitnější

Konduktivita - vodivost (norma je max 125 mS/m) - ukazuje stupeň mineralizace vody

Mangan Mn (norma je max 0,05 mg/l)

pH (norma je 6,5 - 9,5)

Vápník a hořčík Ca + Mg (doporučená hodnota je 2-3,5 mmol/l)

Železo Fe (norma je max 0,20 mg/l)

-----------------------------------------------

Arsen As (norma je max 0,01 mg/l)

Dusitany NO2 (norma je max 0,50 mg/l)

Hořčík Mg (norma udává minimálně 10 mg/l)

Chloridy Cl- (norma je max 100 mg/l) - běžná součást přírodních vod. Je–li zvýšený obsah ovlivněný geologickým podložím, je hygienou tolerováno až 250 mg/l.

Sírany SO4 2- (norma je max  250 mg/l) - běžná součást přírodních vod, vyšší obsah snižuje kapacitu filtrů na dusičnany

Vápník Ca (norma udává minimálně 30 mg/l, doporučeno 40- 80)

Zákal (norma je max 5)

Vliv vyšších koncentrací některých látek na člověka popsal ve své práci například František Kožíšek.