Rozbor vody, norma pitné vody

Kde získat rozbor vody, rozsah rozboru pro výběr filtrace

Rozbor vody udělají na hygienické stanici nebo na vodárnách.

Rozbor by měl zjišťovat alespoň: bakterie, dusičnany, CHSKMn, konduktivita (vodivost), pH, mangan, železo, vápník + hořčík. Vhodné je zadat i dusitany, arsen, hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal, TOC, amonné ionty.

Rozbor vody nám pošlete na info@filtryvody.cz, připojte svůj telefon a info, zda jde o byt, dům či chatu, zda chcete vodu pitnou nebo jen užitkovou. Chcete-li vodu jen užitkovou, rozbor nepotřebujete, stačí popsat problémy s vodou. Používáte-li vodu z veřejného vodovodu, rozbor by měl být na webu vodárny - dodavatele vody.

Norma pitné vody:

Bakterie: Enterokoky, Escherichia coli i Koliformní bakterie: norma je 0. Pitná voda nesmí obsahovat žádné tyto škodlivé bakterie. (filtry na bakterie

počty kolonií při 22 st.C: norma pro individuální zásobování je do 500 KTJ/ml. Jde o psychrofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě. 

počty kolonií při 36 st.C: norma pro individuální zásobování je do 100 KTJ/ml. Mezofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě.

Dusičnany NO3: norma je do 15 mg/l pro děti, do 50 mg/l pro dospělé. Doporučeno 5 mg/l pro děti a 15 mg/l pro dospělé (filtry na dusičnany)

Dusitany NO2: norma je do 0,50 mg/l (filtry na dusičnany)

Železo Fe: norma je do 0,20 mg/l (filtry na železitou vodu)

Mangan Mn: norma je do 0,05 mg/l (mangan)

Zákal: norma je do 5 (filtry na mechanické nečistoty)

CHSKMn: norma do 3 mg/l - Čím nižší hodnota, tím je voda kvalitnější

Konduktivita - vodivost: norma je do 125 mS/m. Ukazuje koncentraci všech rozpuštěných látek, zjednodušeně stupeň mineralizace vody.

pH: norma je 6,5 - 9,5

Vápník a hořčík Ca + Mg: doporučená hodnota je 2-3,5 mmol/l (změkčovače)

Vápník Ca: norma udává minimálně 30 mg/l, doporučeno 40- 80 mg/l

Hořčík Mg: norma udává minimálně 10 mg/l

Sírany SO4 2-:norma do 250 mg/l. Běžná součást přírodních vod.

Chloridy Cl: norma do 100 mg/l. Běžná součást přírodních vod. Vyšší obsah ovlivněný geologickým podložím je hygienou tolerováno až 250 mg/l.

Arzen: As: norma je do 0,01 mg/l (Dionela FAS4)

TOC celkový organický uhlík - celkové množství organických látek): norma je 5 mg/l.