Rozbor vody, norma

Kde získat rozbor vody

Používáte-li vodu z veřejného zásobování vodou, rozbor vody hledejte na webu vodárny. Dodavatelé vody mají povinnost zveřejňovat rozbor vody.

Máte-li vodu z vlastní studny, rozbor vody zadejte na nejbližší hygienické stanici. Poskytnou vám tam vlastní láhve, do kterých vodu odeberete, a poučení, jak na to.

Rozbor vody k výběru vhodného filtru:

Pro posouzení, jaké filtrační zařízení je vhodné použít, je třeba, aby rozbor zjišťoval bakterie, dusičnany, CHSKMn, Konduktivitu (vodivost), pH, mangan Mn, železo Fe, vápník + hořčík (Ca + Mg). Dobré je znát i obsah dalších látek: arsen, dusitany (NO2), hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal.

obsah látek v pitné vodě - NORMA

Bakterie Enterokoky, Escherichia coli i Koliformní bakterie (norma je 0 KTJ/100 ml)

počty kolonií při 22 st.C (norma pro individuální zásobování je max 500 KTJ/ml) - jde o psychrofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě

počty kolonií při 36 st.C (norma pro individuální zásobování je max 100 KTJ/ml) - mezofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě

Dusičnany NO3- (norma je max 15 mg/l děti, 50 mg/l dospělí)

CHSKMn - chemická spotřeba kyslíku manganistanem (norma je max 3 mg/l) - čím nižší hodnota, tím je voda kvalitnější

Konduktivita - vodivost (norma je max 125 mS/m) - ukazuje stupeň mineralizace vody

Mangan Mn (norma je max 0,05 mg/l)

pH (norma je 6,5 - 9,5)

Vápník a hořčík Ca + Mg (doporučená hodnota je 2-3,5 mmol/l)

Železo Fe (norma je max 0,20 mg/l)

-----------------------------------------------

Arzen As (norma je max 0,01 mg/l)

Dusitany NO2 (norma je max 0,50 mg/l)

Hořčík Mg (norma udává minimálně 10 mg/l)

Chloridy Cl- (norma je max 100 mg/l) - běžná součást přírodních vod. Je–li zvýšený obsah ovlivněný geologickým podložím, je hygienou tolerováno až 250 mg/l.

Sírany SO4 2- (norma je max  250 mg/l) - běžná součást přírodních vod, vyšší obsah snižuje kapacitu filtrů na dusičnany

Vápník Ca (norma udává minimálně 30 mg/l, doporučeno 40- 80)

Zákal (norma je max 5)

Vliv vyšších koncentrací některých látek na člověka popsal ve své práci například František Kožíšek.