Test filtrů - vodní filtry na pitnou vodu srovnání

Testované filtry "třetího kohoutku" podle výsledku:

1. Dionela FAM1

1. Dionela FDN2

2. Instapure

3. Rainfresh FC200

3. MTC10

Testované filtrační konvice dle výsledku:

1. Diona

2. Brita

3. Kenwood

Výsledky nejlepších výrobků:

(v závorce norma) pitná voda
z vodovodu
Dionela FAM1
po průtoku
3 509 litrů
(v závorce po průtoku 6557 litrů)
Dionela FDN2
po průtoku
166 litrů
(v závorce po průtoku 504 litrů)
Konvice Diona s červenou vložkou
po průtoku
23 litrů
(v závorce po průtoku 40 litrů)
Základní ukazatele pitné vody (změny nejsou žádoucí):
Reakce (6-8 pH) 7,55 (7,05) 7,77 (7,68) 7,73 (7,76) 7,65 (7,08)
Alkalita (> 0,8 mmol/l) 1,1 (1,2) 1,0 (1,4) 1,1 (1,2) 1,3 (1,3)
Tvrdost (0,9-5 mmol/l) 1,25 (1,3) 1,25 (1,3) 1,25 (1,3) 1,25 (1,3)
Chloridy (100 mg/l) 21 (20) 21 (21) 35 (26) 21 (21)
Sírany (250 mg/l) 60 (64,1) 59,7 (59,7) 58,5 (58,5) 62 (62)
Vodivost (100 mS/m) 31,0 (30,6) 31,0 (29,4) 31,0 (30,0) 30,0 (28,8)
Cizorodé látky a bakterie (změny jsou žádoucí):
Chlor (0,05-0,3 mg/l) 0,28 (0,27) 0,14 (0,09) 0,09 (0,04) 0,14 (0,06)
Trihalometany (100 µg/l) 24 (24) 0 (1) 3 (6) 4 (1)
CHSK Mn (3 mg/l) 2,14 (2,08) 1,6 (1,92) 1,28 (1,92) 1,12 (1,76)
Dusičnany (mg/l) 28,5 (28) neměřeno 3,4 (8) neměřeno
Kolif.bakt. (0 KTJ/100 ml) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Enterok. (0 KTJ/100 ml) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
Stříbro (50 µg/l) 0 (0) 10 (0,98) 2,4 (1,15) 4,6 (1,15)
Přidané znečištění (měřeno nakonec):
Olovo (0,05 mg/l) 0,274 <0,02 <0,01 0,076
Ropné látky (0,05 mg/l) 9,05 0,46 0,21 0,92
Tenzidy (0,2 mg/l) 1,2 <0,05 <0,05 <0,05

*: hodnoty normy ČSN 75 7111 jsou pro alkalitu, tvrdost a obsah chloru doporučené, pro reakci pH, CHSK Mn a obsah chloridů, síranů a tenzidů mezní, pro vodivost indikační a pro koliformní bakterie, enterokoky, stříbro, olovo a ropné látky nejvyšší mezní. Pro dusičnany je uvedena doporučená hodnota a v závorce hodnota mezní.

Přetisk stránky s testem.

(Převzato z nezávislého časopisu spotřebitelů TEST 11/98)