Filtr Dionela FAM1 vítěz testu, pod dřez

 
 

Filtr na vodu s aktivním uhlím, vítěz testu. Nezasahuje do přirozené mineralizace vody. 

Cena 3 636 Kč bez DPH
4 400 Kč    
Značka Aqua Aurea
Kategorie Dionela FAM1, vítěz testu
 

Filtr Dionela FAM1 zlepšuje kvalitu, chuť a vůni vody a odstraňuje chlor, trihalometany, pesticidy, hormony, antibiotika a další léčiva a další škodliviny (filtr byl testován). Zachovává biologickou hodnotu vody a přirozenou mineralizaci, je vhodný na soustavné dlouhodobé používání. Vítěz srovnávacího testu vodních filtrů Dtestu (spolu s Dionelou FDN2). 

Filtr Dionela FAM1 umístíte v kuchyni na linku nebo pod linku, vyberte a přiobjednejte připojení k vodovodu. 

Výška filtru je 43 cm, průměr podstavy 10 cm, průtok 1,5 litru za min, tlaková ztráta max 0,093 MPa. Zdarma doprava a objímka k přichycení filtru ke stěně.

Vložku měníte vždy po dvou letech od zavodnění viz Výměna vložky. Mimořádně velký objem sorpčních hmot (1,2 litru) je jedním z důvodů jeho mimořádně vysoké účinnosti. 

Filtr obsahuje aktivní uhlí z kokosových skořápek s mimořádně velkým aktivním povrchem, které odstraňuje nebo radikálně snižuje obsah řady zdraví škodlivých látek a jejich stop, například: ropné látky, tenzidy (saponáty), herbicidy, insekticidy a fungicidy ze zemědělství, organické sloučeniny chloru (polychlorované bifenyly PCB, chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...), aromatické uhlovodíky (fenoly a jejich deriváty, benzen, benzo(a)pyren, fluoranten, toluen, xylen, kresoly...), hormony, železo, hliník, měď, kadmium, berylium, olovo a další těžké kovy, radon a řadu dalších škodlivin. Filtr dále obsahuje speciální sorbent KEH, který váže arsen, antimon, olovo a další těžké kovy i tehdy, když to neudělá aktivní uhlí. Filtr je bakteriostaticky zajištěn oligodynamickým stříbrem. Chcete-li odstraňovat i dusičnany, použijte Dionelu FDN2. Filtr s obdobnými vlastnostmi jako Dionela je i eSpring, proti pomnožení bakterií ve filtru je ošetřen pomocí UV lampy (Dionela oligodynamickým stříbrem).