Reklamační řád

Doprava, poštovné, platba

Vrácení zboží do 14 dní:

Zboží můžete vrátit do 14 dní od převzetí zboží koupeného v eshopu, bez udání důvodu. (Neplatí pro právnické osoby.)

  • Vrátit můžete zboží, které není použité
  • je v původním obalu
  • s kopií prodejního dokladu a čísle vašeho bankovního účtu, na který máme vrátit peníze

Reklamační řád

Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud na výrobku není uvedeno jinak. Pokud se v záruční době vyskytne vada, která je podstatným porušením kupní smlouvy, můžete si vybrat, zda chcete zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu.

U nepodstatného porušení můžete žádat odstranění vady nebo slevu. Odstoupit můžete jen tehdy, když odmítneme závadu odstranit nebo to nestihneme včas.

O reklamaci nás informujte e-mailem nebo písemně. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, do zásilky přiložte písemné zdůvodnění reklamace a kopii dokladu, který jste od nás obdrželi spolu se zbožím. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

  1. Zboží bylo poškozeno při přepravě (Poškození zboží nebo jeho obalu řešte s dopravcem. Takové zboží je třeba nepřevzít a o poškození nás informovat.)
  2. Zboží bylo poškozeno neodbornou instalací nebo zacházením či obsluhou prováděnou v rozporu s dokumentací.
  3. Zboží bylo používáno v podmínkách, které neodpovídaly parametrům nebo požadavkům uvedeným v dokumentaci.
  4. Zboží bylo poškozeno působením živlů nebo nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci či v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Záruka se nevztahuje na běžné vypotřebování filtrační vložky.

Pokud zboží přijde poškozené vinou přepravy, je třeba zásilku nepřevzít od dopravce. 

Při vratce zboží vám uhradíme rovněž náklady na nejlevnější možnost dopravy k vám, pokud jste za některou možnost dopravy platili. Náklady na dopravu zboží od vás zpátky k nám nesete vy. 

Pro případné řešení sporů může spotřebitel kromě soudní cesty použít také mimosoudní řešení prostřednictvím České obchodní inspekce, viz www.coi.cz. Před tím, než se spotřebitel na ČOI obrátí s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu, je třeba, aby se pokusil své právo uplatnit u prodávajícího, až v případě neúspěchu je možné obrátit se na ČOI.