Dusičnany ve vodě, norma

Norma, limity pro dusičnany v pitné vodě:

Norma pro kojeneckou vodu je 15 mg/l dusičnanů, pro ostatní 50 mg/l. Doporučená hodnota pro děti je 5 mg/l dusičnanů, pro dospělé 15 mg/l.

Filtry na odstranění dusičnanů

Filtr Dionela FDN2 na dusičnany - dostane obsah dusičnanů pod 5 mg/l

Filtr Dionela FDN2+dez na dusičnany a bakterie - dostane obsah dusičnanů pod 5 mg/l

Nebezpečí dusičnanů

Dusičnany, jinak nitráty,  bývají často v nadlimitních hodnotách ve studniční vodě. Mohou do ní prosakovat z okolních polí nebo septiků. Obsahy dusičnanů kolem 40 mg/l, které jsou u nás běžné ve vodách z hromadného zásobování, jsou ale ohrožující také, zvláště pro malé děti.

Dusičnany (NO3-) samy nejsou závažně jedovaté, v našem zažívacím ústrojí však redukují na dusitany (NO2-), a ty jsou již nebezpečně toxické. Reagují s krevním barvivem hemoglobinem a přeměňují ho na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. Nejohroženější jsou přitom kojenci, mají totiž v krvi fetální hemoglobin, který s dusitany reaguje snáze, a dítě pak zmodrá a může se zadusit.