Dusičnany ve vodě, norma

Filtry na dusičnany sníží obsah dusičnanů pod hodnotu 5 mg/litr. Norma pro kojeneckou vodu je 15 mg/l dusičnanů, pro ostatní 50 mg/l. Doporučená hodnota pro děti je 5 mg/l dusičnanů, pro dospělé 15 mg/l. Obsahy dusičnanů kolem 40 mg/l, které jsou u nás běžné ve vodách z hromadného zásobování, jsou ale ohrožující také, zvláště pro malé děti.

Dusičnany (NO3-) samy nejsou závažně jedovaté, v našem zažívacím ústrojí však redukují na dusitany (NO2-), a ty jsou již nebezpečně toxické. Reagují s krevním barvivem hemoglobinem a přeměňují ho na methemoglobin, který není schopen přenášet kyslík. Nejohroženější jsou přitom kojenci, mají totiž v krvi fetální hemoglobin, který s dusitany reaguje snáze.

Více viz  Filtry na dusičnany