Recenze - J. Zentrich a filtry Dionela

Podle pana J.Zentricha v časopisu Regenerace č.3/2003: poskytují filtry Dionela vodu, která je kvalitativně a chuťově zcela srovnatelná s tzv. pí-vodou. 

Pan Zentrich se dotýká konstrukce různých typů filtru Dionela:

...Dionela 1 je postavená na principu aktivního uhlí, kterého je ve vložce tolik, že by jeho vnitřní plocha pokryla povrch asi 80 fotbalových hřišť. Zajišťuje vyčištění všeho možného a někdy i nemožného, co z vodovodní sítě (nebo ze studny) přitéká: chlor, ropné produkty, polychlorované bifenyly aj....

...Dionela 2 má aktivního uhlí méně - vnitřní plochou by pokrylo "pouze" 20 fotbalových stadionů a zbytek je vyplněn iontovýměnnou hmotou s makroporézní strukturou. Výsledky činnosti těchto prvků se výhodně doplňují.... Dionela 2 ...dokáže vodu zbavit dusičnanů až do té míry, že ji můžeme podávat i kojencům.

...Dionela 3 nepřipravuje kojeneckou vodu, ale navíc vodu změkčuje - a právě tento fakt je velmi důležitý pro přípravu léčivých (ovšemže nejen léčivých!) čajů.

Pan Zentrich upozorňuje i na nutnost dodržení technologického postupu při filtrování obecně i v Dionele:

...žádný filtr, tedy ani Dionela, by se neměl přetěžovat! U Dionely se případné přetížení pozná jednoduše: pramínek tekoucí vody se má mírně ohýbat směrem k přístroji (asi jako když čůrá postarší občan, kterému to už tak "netlakuje"). Pokud je pramínek vody přímý (asi jako když močí mladý bohatýr pod velkým tlakem), je to znamením přetížení přístroje, který potom nepostačí vodu pročistit dokonale - a je nutno v přítoku osadit korekční vložku s menší dírkou...

Citovali jsme z článku J.Zentricha v časopisu Regenerace č.3/2003: