Filtry na vodu ze studny

Studniční voda většinou potřebuje jako základ 50 mikronový filtr na zákal na hlavní přívod vody. Může to být filtr Atlas RL s umyvatelnou vložkou RL nebo Atlas Hydra RSH s vypouštěcím ventilem, který je sice dražší, ale lépe se z něj odstraňují nečistoty. 

Za tento základní filtr se často dává ještě filtr s jemnější vložkou na zákal, filtr Atlas CPP s nasákavou vložkou CPP nebo provázkovou vložkou FA. Kdo jej má co nejdále od studny či vrtu, funguje mu i na železitou vodu. 

Pokud chceme mít vodu na pití a vaření, potřebujeme již rozbor vody. Necháme jej udělat na nejbližší hygienické stanici tak, aby vyšly bakterie, dusičnany, CHSKMn, konduktivita neboli vodivost, pH, mangan Mn, železo Fe, vápník + hořčík (Ca + Mg). Dobré je znát i obsah dalších látek: arsen, dusitany, hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal. 

Podle rozboru poznáme, zda jsou potřeba nějaké další filtry, abychom mohli vodu používat jako pitnou. Nejčastěji se musíme vypořádat s problémy jako jsou bakterie nebo dusičnany, a nebo obojí. Filtry na bakterie i na dusičnany mají vždy snížený průtok, proto se umisťují až do kuchyně.

Bakterie odstraňuje membránová ultrafiltrace Dionela UF 001 nebo filtr s mikrovlákny Dionela dez (MSM) nebo keramický filtr Atlas AB nebo cestovní filtr i na chatu Sawyer Squeeze. 

Dusičnany odstraňuje filtr Dionela FDN2. Máme-li zároveň dusičnany i bakterie, použijeme sestavu Dionela 2+dez.

Pošlete-li nám svůj rozbor vody na info@filtryvody.cz, navrhneme vám vhodné řešení.