Instalace filtrů Atlas, Hydra

Při instalaci filtrů Atlas, Hydra je třeba dbát, aby všechna filtrační zařízení byla instalována v krytém prostředí (místnosti). Nesmí být vystavena mrazu a extrémně  vysokým teplotám. Z důvodu zamezení tvorby vodních řas nesmí být filtrační zařízení s průhlednou nádobou vystaveno slunečnímu záření. Není-li jiná možnost, je nutno použít nádobu z neprůhledného materiálu. 

Zařízení je zakázáno instalovat na přímý vstup (sání) vodních čerpadel a před tlakovou nádobu.

K vlastnímu upevnění filtru musí být vždy použit příslušný držák. Pokud je přítomen nebo předpokládán vyšší tlak než uvedený na štítku filtru, musí být před filtrační zařízení nainstalován redukční ventil, který sníží tlak na hodnotu odpovídající potřebám filtračního zařízení (max. 7 barů, u vložek CA-SE nebo AB max. 3 bary). 

Pokud bude zařízení montováno na potrubí ovlivněné vodními rázy (např. před pákové, rychlouzavírací vodovodní baterie), musí být systém opatřen zařízením na kompenzaci hydraulických rázů tzv. antishock.

Filtry se nemontují přímo do pevných rozvodů. Pro napojení filtrů je třeba použít pružné, tlakové, antivibrační hadice. Používají se výhradně napojovací šroubení s válcovým závitem ("BSP závit"). Šroubení s kuželovým - kónickým závitem je zakázáno používat kvůli možnosti roztržení mosazné vložky v hlavě filtru při utahování. K utěsnění závitu je povoleno použít pouze teflonovou pásku, nikdy ne konopí! Doporučujeme používat vsuvky s „o” kroužkem, které těsní bez vzniku vnitřních tlaků (zamezují poškození závitu a hlavy filtru).

Pro snadnější výměnu filtračních patron se před a za filtrační zařízení montují uzavírací kulové kohouty příslušných rozměrů. Při uvedení filtrů do provozu i při výměně filtračních patron je zařízení nutno odvzdušnit ventilem umístěným v hlavě filtru (platí pro starší typy Atlasu, tedy BX a SX). Před samotnou výměnou filtrační patrony je třeba zavřít kulový kohout na vstupu a otevřít odvzdušňovací ventil, aby se vyrovnal tlak uvnitř filtru s atmosférickým tlakem okolí. Bez tohoto úkonu nelze tělo filtru oddělit od jeho hlavy!

Filtry Atlas, Hydra přehled