IPS Kalyxx - funkce

IPS KalyxX je ekologický produkt. Pracuje účinně a spolehlivě cca 10 let bez vnějšího zdroje energie, obsluhy, provozních nákladů, chemie, magnetů.

IPS KalyxX BlueLine Antibacterial
Zařízení doporučujeme použít pro úpravu pitné vody. Kromě redukce vodního kamene a koroze má antibakteriální účinek. Postříbřené elektrody snižují výskyt bakterií v potrubí. IPS Kalyxx zbavuje vodu pachů, zlepšuje její chuť a prodlužuje čerstvost. Také zvyšuje pH vody, tím se stává zásaditou. Je vhodná pro dlouhodobé pití. Mimo jiné zlepšuje metabolismus a podporuje trávení.

IPS KalyxX RedLine
Zařízení je určeno pro úpravu teplé užitkové vody a speciální ochranu kotlů, bojlerů a průtokových ohřívačů. Za rok se na topné spirále bojleru usadí 6 - 12 mm vodního kamene.


TECHNICKÝ POPIS
Zařízení IPS (Iontový polarizační systém) - Kalyxx je určeno na fyzikálně- galvanickou úpravu vody pro domácnosti, veřejné budovy a průmyslové provozy. Tvoří průtokové těleso se vstupním a výstupním otvorem. V něm jsou umístěny elektrody ve tvaru turbín (ne magnety) ze dvou různých elektricky vodivých materiálů. Zachovává všechny zdraví prospěšné látky vody a vylepšuje její vlastnosti. Zároveň účinně zabraňuje tvorbě pevných usazenin vodního kamene i koroze v potrubí studené a teplé užitkové vody, na topných tělesech bojlerech, vodovodních bateriích, spotřebičích a podobně. 
Konstrukční řešení elektrod je patentově chráněno (TGP® - turbulentní galvanická polarizace) a vytváří vířivé proudění vody, čímž způsobuje změnu struktury minerálů.
Voda, která protéká tělesem vytváří s elektrodami galvanický mokrý článek s napětím až 4,2 až 6V. Výsledkem je, že minerály a soli v upravené vodě ztrácejí schopnost tvořit tvrdé krystalické nánosy (kalcit). Nabývají strukturu měkkých částic - kalu (aragonit) a jsou odplavovány spolu s vodou. Tuto strukturu si zachovávají až 72 hodin.
UPOZORNĚNÍ
Výskyt měkkého prášku na dně rychlovarné konvice neznamená, že IPS Kalyxx nefunguje. Je to transformovaný aragonit, který odstraníte jednoduše prstem nebo hadříkem. 
Zařízení je účinné při vodě s vodivostí 50 - 2000 μs / cm2. Jde o běžnou vodu s tvrdostí 8 - 30 ° dH (německých stupňů). IPS Kalyxx splňuje všechny bezpečnostní kritéria pro styk s pitnou vodou a má mezinárodní certifikát IAPMO potvrzující 76% ní účinnost redukce usazování vodního kamene.


MONTÁŽNÍ NÁVOD
Přístroje IPS Kalyxx lze montovat vodorovně nebo svisle na vodovodní potrubí s teplotou 0 - 99°C. Při instalaci je třeba dodržet směr proudění vody (FLOW DIRECTION), který je naznačen šipkami na těle přístroje. Dodržení této podmínky má vliv na správné fungování a účinnost zařízení.
V systému s IPS Kalyxx nesmí být zabudován iontový měnič, elektromagnetický systém, resp. zařízení využívající cizí napětí. Maximální rychlost proudění vody přes zařízení je 4m.s -1. Zařízení IPS jsou dimenzovány na tlak do 1Mpa. Tlakové ztráty jsou zanedbatelné.
DOPORUČENÍ
Před zařízením IPS doporučujeme umístit filtr mechanických nečistot s jemností min. 50 mikronů.


ZÁRUKA
Na všechna zařízení IPS Kalyxx se vztahuje záruka 2 roky za předpokladu odborné montáže a dodržení podmínek uvedených v tomto příbalové letáku. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zařízení.