Návod pro filtr Atlas DUO RL-CPP

Při osazení Atlasu duo nebo Atlasu trio vložkami je třeba respektovat směr toku vody a nejhrubší vložku nasadit tam, kde voda do filtrační sestavy vtéká. 

1) modrá hlavice filtru má nahoře dvě šipky, naznačující směr vstupu a výstupu vody. 

2) do nádoby u vstupu vody umístíte sítovanou filtrační vložku RL. Vložku vybalte z ochranného obalu a usaďte do kulatého járku uvnitř průhledné nádoby. Hlavici našroubujte na nádobu s vložkou tak, aby nevypadlo těsnění z obvodu nádoby.

3) do nádoby u výstupu vody umístíte jemnější vložku (CPP nebo FA). Vložku vybalte z ochranného obalu a na její horní konec nasuňte fix kroužek, cca 2 cm od vrchu vložky. Vložku pak usaďte do kulatého járku uvnitř průhledné nádoby. Hlavici našroubujte na nádobu s vložkou tak, aby nevypadlo těsnění z obvodu nádoby.

Objednat můžete na Atlas duo RL-CPP