Návod na sestavení Atlas DUO nebo Atlas TRIO

1. hlavice má nahoře dvě šipky, naznačující směr vstupu a výstupu vody

2) do hlavice u šipky, která naznačuje směr vstupu vody, umístěte nejhrubší filtrační vložku (většinou je to sítovaná umyvatelná RL). Do další hlavice (nebo dalších hlavic u tria) umístěte jemnější vložku (nebo vložky). Na horní konec předtím nasunete trnový umělohmotný centrovací kroužek. Vložky umisťujte tak, aby dobře "zapadly", a to nahoře i dole

3) nádobu nejprve opatřete těsněním a až poté zašroubujte na hlavici s vložkou. Šroubujte v takové poloze, aby těsnění zůstalo správně na vrcholu nádoby v járku.