Návod na sestavení Atlas TRIO RL-CPP-LA

1. hlavice má nahoře dvě šipky, naznačující směr vstupu a výstupu vody

2) do hlavice u šipky, která naznačuje směr vstupu vody, umístěte nejhrubší filtrační vložku RL a našroubujte nádobu. Vložku umisťujte tak, aby dobře "zapadla", a to nahoře i dole. Nádobu opatřete těsněním a zašroubujte na hlavici s vložkou. Šroubujte v takové poloze, aby těsnění zůstalo správně na vrcholu nádoby v járku.

3) Stejným způsobem do další hlavice umístíte a přišroubujete nádobou vložku CPP. Nejprve ale na její horní konec (ten, který bude blíž hlavice) nasunete trnový umělohmotný centrovací kroužek. 

4) Stejným způsobem jako první vložku do třetí hlavice umístíte uhlíkovou vložku LA a přišroubujete nádobou. Konec vložky, který má otvor, bude blíže hlavice.