Návod na sestavení Atlas TRIO RL-FA-CPP

1) modrá hlavice má nahoře dvě šipky, naznačující směr vstupu a výstupu vody

2) k hlavici u šipky, která naznačuje směr vstupu vody, umístíte vložku RL. Našroubujte nádobu opatřenou těsněním, které musí být dobře usazené v járku. Dejte pozor, aby vložka dobře zapadla, a to nahoře i dole. Nádobu šroubujte nejlépe v takové poloze, aby těsnění zůstalo správně na vrcholu nádoby v járku.

3) Stejným způsobem umístěte další dvě vložky, FA a CPP. Obě ale nejprve opatřete trnovým centrovacím fix-kroužkem, který nasuňte na vložku cca 2 cm od konce vložky. Konec vložky s fix-kroužkem bude nahoře, blíže hlavice. Do druhé (prostřední) nádoby dáte provázkovou vložku FA. Do třetí nádoby (u šipky na výstupu vody) dáte vložku CPP.