Norma pro pitnou vodu

 

Bakterie Enterokoky, Escherichia coli i Koliformní bakterie: Norma je nulová, nesmí tam být z těchto typů bakterií nic.

 

Počty kolonií při 22 st.C: Norma pro individuální zásobování je až 500 KTJ/ml. Jde o psychrofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě.

Počty kolonií při 36 st.C: Norma pro individuální zásobování je až 100 KTJ/ml. Jsou to mezofilní nepatogenní "vodní bakterie" běžné v přírodní vodě i půdě.

 

Dusičnany NO3: Norma je max 15 mg/l pro děti, max 50 mg/l pro dospělé. Doporučeno 5 mg/l pro děti, 15 mg/l pro dospělé. K tomu filtry na dusičnanyfiltry na bakterie i dusičnany.

 

CHSKMn: chemická spotřeba kyslíku manganistanem. Norma je max 3 mg/l, čím nižší je hodnota, tím je voda kvalitnější.

 

Konduktivita - vodivost: Norma je max 125 mS/m, ukazatel stupně mineralizace vody.

 

Mangan: Mn - norma je max 0,05 mg/l, některé zdroje udávají, že u studní obsah může být až 0,2 mg/l (k tomu viz Mangan a pitná voda)

 

pH: norma je 6,5 - 9,5

 

Vápník a hořčík Ca + Mg: ukazatel nemá normu, doporučená hodnota je 2-3,5 mmol/l

 

Železo Fe: Norma je max 0,20 mg/l, viz filtry na železitou vodu 

-----------------------------------------------

Další ukazatele:

Arsen As (norma je max 0,01 mg/l)

Dusitany NO2 (norma je max 0,50 mg/l)

Hořčík Mg (norma udává minimálně 10 mg/l)

Chloridy Cl- (norma je max 100 mg/l) - běžná součást přírodních vod. Je–li zvýšený obsah ovlivněný geologickým podložím, je hygienou tolerováno až 250 mg/l.

Sírany SO4 2- (norma je max  250 mg/l) - běžná součást přírodních vod, vyšší obsah snižuje kapacitu filtrů na dusičnany

Vápník Ca (norma udává minimálně 30 mg/l, doporučeno 40- 80)

Zákal (norma je max 5)

Vliv vyšších koncentrací některých látek na člověka popsal ve své práci například František Kožíšek.