Studny, jak na studnu

Stará studna

Škodliviny jako dusičnany, bakterie nebo některé těžké kovy neovlivní chuť vody, takže i když máme chutnou a "křišťálovou" vodu, je třeba nechat si udělat rozbor vody. Někdy je dobré studnu vyčistit, než pak přistoupíme k dalšímu rozboru, je třeba několikrát studnu vyčerpat. V některých případech se poměry ve studni "usadí" až po půl roce používání.

Stavba studny

Na stavbu studny budeme potřebovat většinou odbornou firmu, v každém případě na realizaci vrtané studny. Kopanou studnu, pokud je voda jen v malé hloubce, můžeme zvládnout i sami.

Kde můžeme studnu postavit

Ideální místo pro studnu nám může pomoci najít třeba proutkař, hydrogeolog toto místo potvrdí a odhadne náklady na stavbu studny. Studna musí být v prostředí, které nezpůsobuje znečištění ani ohrožení kvality vody a je zároveň tak daleko od ostatních studní, aby je neovlivnila. Záleží také na vzdálenosti od kanalizace nebo od silnice a na propustnosti půdy - čím je půda propustnější, tím musí být studna dál od kanalizace nebo silnice.

Jaká povolení pro stavbu studny potřebujeme

Studnu můžeme postavit jako geologické průzkumné dílo, které se následně stane studnou (je třeba příslušné povolení), nebo rovnou jako vodní dílo povolené na základě hydrogeologického průzkumu. Získání příslušných povolení nám může zabrat i několik měsíců. Budeme potřebovat územní souhlas od stavebního úřadu podle stavebního zákona a stavební povolení od příslušného vodoprávního úřadu podle vodního a stavebního zákona.

Cena studny

Cena studny závisí na hloubce, šířce vrtu a geologických podmínkách. Vrtaná studna může stát 80-150 tisíc Kč, 10 m kopané studny cca 100 tisíc Kč.

Filtry na úpravu studniční vody

Viz Filtry přehled