Tvrdost vody

Tvrdost vody a působení na zdraví je zatím ne zcela objasněná věc. Není jisté, zda tvrdá voda zdraví škodí, názory na to jsou různé a protichůdné. Chceme-li tvrdost vody odstranit, můžeme tím kvalitu vody i zhoršit. Jisté je jen to, že tvrdá voda a vodní kámen, který se z ní tvoří, vadí v rychlovarné konvici a škodí vodoinstalačním zařízením.

Tvrdá voda a zdraví

Ze zdravotního hlediska se zdá být jisté pouze to, že škodí extrémně tvrdá voda. U hodnot nad 5 mmol/l, ale hlavně nad 10 mmol/l některé zdroje dokládají rizika, jiné zdroje dokládají zdravotní prospěšnost. Odborník na pitnou vodu MUDr. František Kožíšek, CSc. ve své atestační práci uvádí, že mezi celkovou tvrdostí vody (obsahem vápníku nebo hořčíku v pitné vodě) a výskytem močových kamenů nenašla žádný vztah ani velká epidemiologická studie z USA s 3270 pacienty z roku 2002 ani review Abdel-Halim z roku 2005. Kožíšek uvádí i další zdroje, které popírají škodlivost tvrdé vody, pro jistotu však vyvozuje, že "tvrdost vody vyšší než 5 mmol/l a především nad 10 mmol/l zvyšuje riziko vzniku urolitiázy a pravděpodobně i jiných kamenů (žlučových, slinných), možná i jiných chorob (např. kloubních)." Kožíšek však naproti tomu také uvádí, že "vlastní vliv tvrdosti vody je obtížné určit, protože tvrdost vody se obvykle pojí s vyšším obsahem ostatních rozpuštěných látek." Navíc uvádí, že pro vznik urolitiázy je riziková i voda velmi měkká. 

Filtry na tvrdou vodu do kuchyně

Filtry na tvrdou vodu Dionela FTK3, konvice Oasa s vložkou D3 a všechny filtry Brita a Aquaphor odstraňují "přechodnou tvrdost" vody a jsou určeny pro přípravu teplých nápojů a jídel. Pro pití za studena můžeme upravenou vodu používat tehdy, pokud celková tvrdost vody je vyšší než "tvrdost přechodná", tzv. karbonátová.  (Pokud celková a přechodná tvrdost vykazují podobné hodnoty, filtry by mohly ochuzovat vodu o vápník a hořčík.) Pro soustavné pití jsou vždy vhodnější filtry Dionela FAM1 nebo FDN2 nebo konvice Oasa s vložkou D1  nebo D2, které nezasahují do přirozené mineralizace vody a nemění její tvrdost.

Odstranění tvrdosti - hlavní přívod

Zařízení, která lze instalovat na hlavní přívod vody, nejsou u nás zákonem schválená na pitnou vodu, přesto je mnozí ke své spokojenosti používají. Jedná se o permanentní magnety (např. Supertok, Supermag, Anticalc), elektromagnety nebo filtry s fosfáty ("kamínky"). Pozor na Anticalc, který je v inzerátech i na výstavách prezentován, jakoby byl schválený pro pitnou vodu.