Tvrdost vody

Tvrdost trvalá a přechodná

Trvalá tvrdost vody je způsobena především vyšším obsahem síranů (chemická koncovka SO4). Varem vody se neodstraní (nevysráží).

Přechodná tvrdost vody (případně "karonátová") je způsobena vyšším obsahem hydrogenuhličitanů (např. hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO)3) Varem vody se vysráží na tzv. vodní kámen (uhličitan vápenatý). No a tento vodní kámen nám působí problémy, například ve varných konvicích nebo v bojlerech vytváří nepříjemné vločky nebo povlaky.

Tvrdá voda a zdraví

Tvrdost vody a působení na zdraví je stále sporné téma, názory se liší i u odborníků. Jisté je jen to, že přechodná tvrdost vody a vodní kámen, který se z ní tvoří, škodí v rychlovarné konvici, bojlerech a vodoinstalačním zařízení. Odborníci se vesměs shodují, že ze zdravotního hlediska patrně škodí extrémně tvrdá voda, která je například v krasových oblastech. Ale u hodnot nad 5 mmol/l (v ČR poměrně časté) některé zdroje dokládají rizika, jiné zdravotní prospěšnost. MUDr. František Kožíšek, CSc. ve své atestační práci uvádí, že mezi celkovou tvrdostí vody (obsahem vápníku nebo hořčíku v pitné vodě) a výskytem močových kamenů nenašla žádný vztah ani velká epidemiologická studie z USA s 3270 pacienty z roku 2002 ani review Abdel-Halim z roku 2005. Kožíšek uvádí i další zdroje, které popírají škodlivost tvrdé vody, pro jistotu však vyvozuje, že "tvrdost vody vyšší než 5 mmol/l a především nad 10 mmol/l zvyšuje riziko vzniku močových a pravděpodobně i jiných kamenů (žlučových, slinných), možná i jiných chorob (např. kloubních)." Kožíšek však naproti tomu také uvádí, že "vlastní vliv tvrdosti vody je obtížné určit, protože tvrdost vody se obvykle pojí s vyšším obsahem ostatních rozpuštěných látek." Navíc uvádí, že pro vznik urolitiázy je riziková i voda velmi měkká. 

Filtry na tvrdou vodu do kuchyně

Filtry na pitnou tvrdou vodu Dionela FTK3, konvice Oasa s vložkou D3 a všechny filtry Brita a Aquaphor odstraňují "přechodnou tvrdost" vody a jsou určeny pro přípravu teplých nápojů. Pro pití za studena by se upravená voda měla používat jen tehdy, pokud celková tvrdost vody je vyšší než tvrdost přechodná. (Pokud totiž celková a přechodná tvrdost vykazují podobné hodnoty, filtry by mohly ochuzovat vodu o vápník a hořčík.) Pro soustavné používání v domácnosti se tak jeví daleko vhodnější filtry, které nezasahují do mineralizace a tvrdosti, tedy Dionela FAM1 nebo FDN2 nebo konvice Oasa s vložkou D1  nebo D2.

Magnety, fosfáty, pryskyřice

Zařízení, která se instalují na hlavní přívod vody, nejsou u nás zákonem schválená na pitnou vodu, přesto je mnozí ke své spokojenosti používají. Jedná se hlavně o permanentní magnety (např. Supertok, Supermag, Anticalc). Dále jsou to elektromagnety, speciální pryskyřice nebo filtry s fosfáty. (Pozor na Anticalc, ten je v inzerátech a na stáncích stále prezentován jako schválený pro pitnou vodu.)