Tvrdá voda

Problém dělá většinou přechodná ("karbonátová") tvrdost vody způsobená vyšším obsahem hydrogenuhličitanů. Díky nim se tvoří vodní kámen ve varné konvici nebo v bojleru, z vody se sráží "vločky" nebo voda tvoří povlaky a vodní kámen. (Trvalá tvrdost vody je způsobena především vyšším obsahem síranů, varem se nevysráží.) 

Na to, zda tvrdá voda škodí nebo prospívá zdraví, se stále ještě liší názory odborníků. Ti jsou vesměs zajedno, že může škodit extrémně tvrdá voda, ale u hodnot běžných v ČR některé zdroje dokládají rizika, jiné zdravotní prospěšnost. MUDr. František Kožíšek, CSc. i další zdroje, které popírají škodlivost tvrdé vody, pro jistotu vyvozují, že tvrdost vody vyšší nad 5 mmol/l a především nad 10 mmol/l zvyšuje riziko vzniku močových a pravděpodobně i jiných kamenů (žlučových, slinných), možná i jiných chorob (např. kloubních). Kožíšek však naproti tomu také uvádí, že "vlastní vliv tvrdosti vody je obtížné určit, protože tvrdost vody se obvykle pojí s vyšším obsahem ostatních rozpuštěných látek." Navíc uvádí, že pro vznik urolitiázy je riziková i voda velmi měkká. 

Filtry na tvrdou vodu do kuchyně

Filtry na pitnou tvrdou vodu Dionela FTK3, konvice Oasa s vložkou D3 a všechny filtry Brita a Aquaphor odstraňují "přechodnou tvrdost" vody a jsou určeny pro přípravu teplých nápojů. Pro pití za studena by se upravená voda měla používat jen tehdy, pokud celková tvrdost vody je vyšší než tvrdost přechodná. (Pokud totiž celková a přechodná tvrdost vykazují podobné hodnoty, filtry by mohly ochuzovat vodu o vápník a hořčík.) Pro soustavné používání v domácnosti se tak jeví daleko vhodnější filtry, které nezasahují do mineralizace a tvrdosti, tedy Dionela FAM1 nebo FDN2 nebo konvice Oasa s vložkou D1  nebo D2.

iontový polarizátor, Magnety, fosfáty, pryskyřice

Zařízení, která se instalují na hlavní přívod vody, nejsou u nás zákonem schválená na pitnou vodu, přesto je mnozí ke své spokojenosti používají. Jedná se hlavně změkčovač KalyxX, který funguje spolehlivěji než dříve používaní permanentní magnety Supertok Supermag nebo Anticalc. Dále se používají iontovýměnné praskyřice, a někdo stále ještě používá fosfáty. (Pozor na Anticalc, ten je v inzerátech a na stáncích stále nesprávně prezentován jako schválený pro pitnou vodu.)