Jak na vodní kámen - tvrdost vody

Tvrdost vody, vodní kámen

Vodní kámen a jeho usazování způsobuje vyšší "přechodná tvrdost" vody. Dochází k usazování vodního kamene ve varné konvici, ve vodovodním potrubí, v tryskách vířivky, na sprchových růžicích, v topných tělesech a tak dále. V domácnostech se proto používají různá zařízení zamezující usazovaní vodního kamene, nejvíce patrně permanentní magnety a v posledních letech i iontové polarizátory.   

Permanentní magnety a elektromagnety

I když řada prodejců a výrobců uvádí, že jejich permanentní magnety nebo elektromagnety jsou určeny na úpravu pitné vody, faktem je, že podle české vyhlášky 409/2005 (v aktuálním znění k 29.12.2015) se magnetická nebo elektromagnetická úprava vody nemá používat na úpravu vody pitné, ale jen užitkové. Toto se týká výrobků jako například Supertok, Anticalc, Supermag, Krafting, Aquamax, Magnetizér, Neodýmová magnetická úpravna vody NMÚV a další. Všechny tyto výrobky by se podle české legislativy měly používat jen na úpravu vody užitkové.

Iontové polarizátory

V posledních letech získávají na oblibě iontové polarizátory. Měly by fungovat i tam, kde magnety z různých důvodů selhávají, například u vody s vyšší vodivostí (konduktivitou). Česká vyhláška 409/2005 týkající se výrobků na úpravu vody byla naposledy novelizovaná v roce 2015 a tyto přístroje nezmiňuje. Blíže viz KalyxX 

Filtry do kuchyně

Pokud je nám známo, všechny filtrační konvice na českém trhu vodu (kromě Oasy s vložkou D1 nebo D2) zároveň vodu změkčují, dělají to i plastové konvice Brita, Aquaphor. Zasahují do přirozené mineralizace vody a mohou v některých případech a při soustavném používání ochuzovat tělo o minerály. Jsou proto vhodné pro použití jen v omezené míře a jen na přípravu teplých nápojů, čaje a kávy, případně pro čajovny a kavárny.

Bezpečně vhodné na soustavné používání i za studena jsou filtry, které zachovávají přirozenou mineralizaci vody, Dionela FAM1, Dionela FDN2.