Voda z kohoutku má zastaralé normy a některé škodliviny nehodnotí vůbec

Hospodářské noviny 3. dubna 2019 v článku Česko má měkké a zastaralé normy na pitnou vodu, některé škodlivé látky vůbec neznají a nehodnotí uvedly: "Pitná voda v Česku není tak dobrá, jak se o ní roky říká. Podle vědců, kteří se její kvalitou a úpravou zabývají, voda z kohoutků sice téměř vždy čistotou odpovídá českým normám, ty jsou však příliš měkké a zastaralé. Řadu pro zdraví nebezpečných znečišťujících látek omezují jen nedůsledně, některé v předpisu úplně chybí. Měkké limity platí například pro vedlejší produkty chlorace v úpravnách vod. Problémy jsou i s pesticidy, mikroplasty či zbytky léčiv."

Hospodářské noviny v článku citují například hydrochemika a ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd Martina Pivokonského, že naše norma na pitnou vodu je mírná a některé položky nesleduje. Jako příklady uvádí trihalogenmetany vzniklé chlorací, pesticidy, halogenderiváty kyseliny octové a mikroplasty.

Trihalogenmetany, například chloroform, jsou vedlejšími produkty při chlorování vody v úpravnách. Česká norma má limit 100 mikrogramů na litr, Belgie a Itálie 30, Rakousko a Švýcarsko 25, řady studií doporučují 15 mikrogramů na litr. Podle Petra Pumanna ze Státního zdravotního ústavu je již obsah 15 mikrogramů na litr prokazatelně škodlivý. 

Pesticidy mají českou normu 0,1 mikrogramu na litr. Český hydrometeorologický ústav v letech 2013 až 2016 testoval 660 zdrojů podzemní vody a ve více než polovině obsah pesticidů překračoval limit. Pesticidy odstraňuje aktivní uhlí, v českých úpravnách vod se zatím používá jen výjimečně.

Halogenderiváty kyseliny octové česká norma nesleduje vůbec, na Slovensku a v USA mají limit 60, v Kanadě 80 mikrogramů na litr. 

Mikroplasty, například mikropolutanty jsou sloučeniny, které se používají v běžných výrobcích například jako změkčovadla v plastech nebo jako léčiva. Dnešní úpravny vod je nedokáží odstranit a rozbory vod řadu z nich nedokáží ani detekovat.

Dokud nebudou české úpravny používat aktivní uhlí a jinou úpravu než chloraci, můžeme aktivní uhlí používat přímo v domácnosti, viz Filtry s aktivním uhlím