Změkčovač IPS blízko motoru, čerpadla, el. vedení

Je u IPS Kalyxx  na vodní kámen nějaké omezení instalace v souvislosti s el. přístroji nebo vedením? 

Zařízení IPS KalyxX by nemělo být umístěné v těsné blízkosti zařízení produkujícího silné elektromagnetické pole, jako jsou hlavně elektromotory a čerpadla. Kabel, ať už volný anebo zabudovaný ve stěně a nebo běžný malý spotřebič neemituje tolik elektromagnetického pole, aby to ovlivnilo jeho funkci, takže instalaci KalyxXu můžete bez problémů realizovat v blízkosti běžného vodiče elektrického proudu.
https://www.filtryvody.cz/zmekcovac-kalyxx-ips/