Membránová ultrafiltrace - schéma zapojení sestavy

Filtry jdou za sebou: Atlas, UF001, uhlíkový filtr, viz obrázek. Orientujte se podle šipek, které jsou na filtrech znázorněné a které ukazují směr toku vody. 

1. K roháčku připojíme červenou hadičku od přepínače P7 (viz schéma)

2. vyzkoušíme, která hadička od P7 teče, a tu připojíme černou rychlospojkou z propojení viz obrázek

3. filtr Atlas (vložíme vložku)

4. pomocí propojení (závitové matky s olivkou) připojíme UF001 (vsuneme konec hadičky do jedné spojky)

5. samostatnou tlakovou hadičku vsuneme do druhé spojky na UF001

7. druhý konec samostatné tlakové hadičky vsuneme do spodního vstupu do Dionely FAM1 nebo FDN2

8. poslední hadičku od připojení P7 vsuneme do výstupu z Dionely FAM1 nebo FDN2