Membránová ultrafiltrace - schéma zapojení sestavy

Filtry jdou za sebou: Atlas, Dionela UF001, Dionela FAM1 nebo FDN2, viz obrázek. Orientujte se podle šipek, které jsou na filtrech znázorněné a které ukazují směr toku vody. 

1. K roháčku připojíme červenou hadičku od přepínače P7 (viz schéma)

2. vyzkoušíme, která hadička od P7 teče, a tu připojíme černou rychlospojkou z propojení s Atlasem k filtru Atlas viz obrázek

3. filtr Atlas (vložíme vložku)

4. pomocí propojení s Atlasem (závitové matky s olivkou) připojíme Dionelu UF001 (vsuneme konec hadičky do jedné spojky)

5. samostatnou tlakovou hadičku vsuneme do druhé spojky na Dionele UF001

7. druhý konec samostatné tlakové hadičky vsuneme do spodního vstupu do Dionely FAM1 nebo FDN2

8. poslední hadičku od připojení P7 vsuneme do výstupu z Dionely FAM1 nebo FDN2