Návod na sestavení Atlas Sanic DUO CPP1 a CA-SE nebo AB

Při osazení Atlasu Sanic duo vložkami je třeba respektovat směr toku vody a hrubší vložku nasadit tam, kde voda do filtrační sestavy vtéká.

1) hlavice filtru má nahoře dvě šipky, naznačující směr vstupu a výstupu vody. 

2) do nádoby u vstupu vody umístíte modrou vložku Sanic CPP1mcr. Vložku vybalte z ochranného obalu a na její horní konec nasuňte fix kroužek, cca 2 cm od vrchu vložky. Vložku pak usaďte do kulatého járku uvnitř nádoby. Hlavici našroubujte na nádobu s vložkou tak, aby nevypadlo těsnění z obvodu nádoby.

3) do nádoby u výstupu vody opatrně umístíte černou uhlíkovou vložku CA-SE nebo bílou keramickou vložku AB (obě jsou křehké). Vložku usaďte do kulatého járku uvnitř nádoby. Hlavici našroubujte na nádobu s vložkou tak, aby nevypadlo těsnění z obvodu nádoby.