Návod pro filtr Atlas trio

Při osazení Atlasu duo nebo Atlasu trio vložkami je třeba respektovat směr toku vody a nejhrubší vložku nasadit tam, kde voda do filtrační sestavy vtéká. 

1) modrá hlavice filtru má nahoře dvě šipky, naznačující směr vstupu a výstupu vody. 

2) do nádoby u vstupu vody umístíte sítovanou filtrační vložku RL. Vložku vybalte z ochranného obalu a usaďte do kulatého járku uvnitř průhledné nádoby. Pokud je přiložený umělohmotný fix kroužek, tady jej nebudete potřebovat. Hlavici našroubujte na nádobu s vložkou tak, aby nevypadlo těsnění z obvodu nádoby.

3) do dalších dvou nádob umístíte další vložky, například CPP, FA, LA, CTO apod. Pořadí zvolíte podle názvu filtrační sestavy (například Atlas trio RL-CPP-LA má první vložku RL, druhou CPP a třetí LA). Vložku vždy nejprve vybalte z ochranného obalu.

4) u vložek CPP a FA budete potřebovat přiložený fix kroužek. Ten nasadíte na vršek vložky, cca 2 cm od vrchu. U vložek LA nebo CTO nebudete fix kroužek potřebovat. Vložku usaďte do kulatého járku uvnitř průhledné nádoby. Hlavici našroubujte na nádobu s vložkou tak, aby nevypadlo těsnění z obvodu nádoby.