Filtry Dionela - fungování, kapacita, Dtest, rozbor

Filtry Dionela FDN2 a Dionela FAM1 zlepšují kvalitu, chuť a vůni vody a odstraňují nebo radikálně snižují obsah chloru a škodlivin, které zbyly po vodárenské úpravě, jako třeba hormony, pesticidy, ropné látky, saponáty, herbicidy, insekticidy, fungicidy,  polychlorované bifenyly, trihalometany, fenoly, hliník, kadmium, olovo a další těžké kovy, radon a další škodliviny. Filtr je zajištěn oligodynamickým stříbrem, aby se v něm nepomnožovaly bakterie. Dionela FDN2 odstraňuje navíc i dusičnany. 

Filtr umístíte v kuchyni na linku, nebo jej schováte pod linku a voda pak teče ze zvláštní baterie (z třetího kohoutku). Podle toho, jak to chcete, je třeba vybrat a přiobjednat připojení k vodovodu. Pak už máte vše, co je třeba. Výška filtru 430mm, průměr podstavy 100mm, max průtok u FAM1 je 1,5 litru/min, u FDN2 je 1 litr/min.

Vložku do filtru FAM1 měníte po dvou letech. Blíže k výměně viz Výměna - regenerace vložek.

Vložku do filtru Dionela FDN2 měníte po vyčerpání (sledujete přiloženými testy na dusičnany), maximálně po roce. Obsah dusičnanů se snižuje na 1-4 mg/l po dobu 3/4 životnosti vložky, pak obsah zvolna stoupá, ale nikdy nepřekročí vstupní hodnotu. Kapacita vložky závisí na obsahu dusičnanů a síranů, například u 40 mg/l NO3- upraví cca 760 litrů. Máte-li studniční vodu s vyšším obsahem dusičnanů, je výhodné použít sestavu Dionela FDN2-DUO s 2,4 krát vyšší kapacitou. Máte-li studniční vodu s více než 200 mg/l dusičnanů nebo 0,1 mg/l dusitanů nebo 4,5 mg/l CHSK(Mn) nebo pH mimo rozmezí 6-8, Dionela FDN2 nelze použít. Máte-li i bakterie i dusičnany, použijte sestavu.

Dionela FDN2 odstraňuje dusičnany podle původní české technologie, která představuje nejvyšší světovou úroveň v iontovýměnné denitrataci vody. Tato technologie byla vyznamenána zlatou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů MUBA '81 (Basilej, Švýcarsko 1981).

Filtr s obdobnými vlastnostmi jako Dionela je i eSpring, ten ale nedovede odstraňovat těžké kovy v takové míře jako Dionela. Navíc nemá variantu, která odstraňuje i dusičnany. 

Test vodních filtrů - Dtest - vítězí Dionela FDN2 a FAM1.
Analýza vody.
Recenze.