Jaký vybrat filtr na pitnou vodu?

Teče-li nám z kohoutku chlorovaná voda, ať už z hromadného zásobování nebo z vlastního zdroje, potřebujeme hlavně filtr na chlorovanou vodu, například jeden z filtrů Dionela. Filtry na chlorovanou vodu používáme hlavně proto, abychom odstranili chlor, trihalometany a další zdraví škodlivé látky zbylé po vodárenské úpravě: těžké kovy, zbytky léčiv, hormony, pesticidy a další škodliviny. Obsah těchto látek zredukujeme filtry s aktivním uhlím. Pro rodinu zvolíme filtr Dionela FAM1, malé domácnosti může stačit i filtrační konvice Oasa. Rodina s menšími dětmi a zdravotně oslabené osoby potřebují filtr Dionela FDN2, který odstraňuje i dusičnany. Aby nám chlorovaná voda neškodila při sprchování nebo koupeli, instalujeme mezi sprchovou hadici a baterii sprchový filtr Dios.

Máme-li vodu z vlastní studny nebo vrtu, filtry na studniční vodu vybíráme na základě rozboru vody , který si necháme udělat v nejbližší hygienické laboratoři. Pro posouzení, jaké filtrační zařízení je vhodné použít, je třeba, aby rozbor zjišťoval alespoň bakterie, dusičnany, CHSKMn, konduktivitu neboli vodivost, pH, mangan Mn, železo Fe, vápník + hořčík. Dobré je znát i obsah dalších látek: arsen, dusitany, hořčík, chloridy, sírany, vápník a zákal. Nejčastěji se musíme vypořádat s problémy jako je zákal, železitá voda, bakterie a dusičnany.

Jako základ dáme na hlavní přívod vody filtr na zákal, například filtr Atlas RL s umyvatelnou vložkou. Za něj můžeme dát ještě filtr Atlas CPP s jemnou výměnnou vložkou CPP z komprimovaného polypropylénu, která funguje i na železitou vodu, pokud ji dáme co nejdále od studny. 

Problémy s dusičnany a bakteriemi budeme řešit v kuchyni, protože všechny filtry na bakterie i filtry na dusičnany mají snížený průtok. Filtr Dionela FDN2 bude odstraňovat dusičnany a další škodliviny. Musí mít vlastní kohoutek, aby filtr nebyl pod tlakem a měl zajištěn správně snížený průtok. Na bakterie použijeme  filtr na bakterie, buď Dionelu MSM nebo Atlas LA. Máme-li ve vodě zároveň dusičnany i s bakterie, použijeme sestavu Dionela 2+dez.

Ovlivňovat tvrdost vody na hlavním přívodu vody do domu nebo do bytu je problematické, protože žádné magnety, které se k tomu účelu prodávají, nejsou u nás schválené na pitnou vodu. Na přípravu kávy a čaje můžeme použít filtr Dionela FTK3 nebo některou filtrační konvici, třeba skleněnou Oasu s vložkou D3 nebo plastovou konvici Brita nebo Aquaphor. Počítejme však s tím, že se tyto filtry nehodí pro soustavné používání, protože mohou ochuzovat tělo o minerální látky. 

Svůj rozbor vody nám můžete poslat na info@filtryvody.cz, v takovém případě vám navrhneme vhodné řešení.