Chlorace vody

"Když dezinfikujeme vodu chlorem nebo jiným chemickým oxidantem, nezabíjí jen bakterie a viry, ale reaguje i s přírodními organickými látkami ve vodě za vzniku směsi toxických látek, které nazýváme vedlejší produkty dezinfekce." vysvětluje František Kožíšek, vedoucí oddělení hygieny vody ve Státním zdravotním ústavu. (Zdroj: Hospodářské noviny 2/2021). 

Tato směs toxických látek ve vodě již zůstává a putuje z vodárenských úpraven ke spotřebitelům vody, i do domácností. Dají se odstranit filtrem, který obsahuje aktivní uhlí a má průtok nastavený tak, aby voda byla ve styku s uhlíkem co nejdéle.

Časopisu Dtest dělal analýzy vody po průchodu různými vodními filtry. Do testu zahrnul i škodlivé trihalometany, které jsou nejznámější toxickou látkou vznikající při chloraci vody. Výsledek ukázal, že filtrační konvice snížily obsah trihalometanů z 24 mg/l na 4 až 7 mg/l, ale filtr do trubky trihalometany neodstranil vůbec. Nejlépe vyšel filtr Dionela FAM1, který trihalometany odstranil prakticky úplně. Filtr Dionela FDN2 snížil množství trihalometanů z 24 mg/l na 3 až 6 mg/l.  

Do koupelny se dává sprchový filtr, který obsahuje specielní hmotu KDF. Ta odstraňuje chlor, který je ohrožující pro vdechování.