Mangan Mn ve vodě

Mangan ve vodě, jeho vyšší koncentrace je poměrně častá, vyskytuje se hlavně u hlubších vrtů, často zároveň se železem. Někdy jsou spolu s Mn a Fe také sulfidy, mají sirovodíkový zápach.

Vyhláška č. 252/2004 Sb. stanoví pro mangan mezní hodnotu 0,05 mg/l s poznámkou, že pokud je zdrojem manganu geologické podloží, je tolerován i vyšší obsah, pokud nedochází k nežádoucímu ovlivnění organoleptických vlastností vody (chuti a pachu). Míra této tolerance byla původně do 0,2 mg/l, avšak z důvodu nových poznatků o potenciální nebezpečnosti manganu byla novelizací vyhlášky v květnu 2014 snížena na 0,1 mg/l (tedy celkově 0,15 mg/l). 

Některé zdroje uvádějí, že u studní je tolerován obsah manganu až do 0,2 mg/l  (V. Michek, A. Daříčková: Upravujeme vodu doma a na chatě) nebo 0,4 mg/l (Mudr Bohumil Havel: Zdravotní riziko manganu z pitné vody). Povolená limitní hodnota se u nás v některých případech pohybuje do 0,8 mg/l (Vodovod Radostice: hodnocení zdravotních rizik manganu z pitné vody). 

Odstranění manganu z vody

Pokud obsah manganu překračuje normu mírně, pomůže ho snížit na přijatelné hodnoty filtr do kuchyně Dionela FAM1 a k tomu zároveň na hlavní přívod vody filtrační sestava Atlas trio RL-FA-CPP nebo Hydra trio RSH-FA-CPP viz filtry na železitou vodu.

Pokud je množství manganu ve vodě vyšší než mírně zvýšené, dá se řešit reverzní osmózu nebo zařízením založeným na nucené oxidaci (nemusí fungovat při nízkém pH vody) nebo na iontovýměně (přisypává se sůl).