Jak na instalaci a montáž filtrů

Filtr Atlas umístíte v krytém prostředí (místnosti). Nesmí být vystaven mrazu ani extrémně vysokým teplotám. Aby se netvořily vodní řasy, nesmí být filtr s průhlednou nádobou vystaven slunečnímu záření. Není-li jiná možnost, použijte neprůhlednou nádobu. Neinstalujte na přímý vstup (sání) vodních čerpadel a před tlakovou nádobu!!! K upevnění použijte příslušný držák. 

Pokud je přítomen nebo předpokládán vyšší tlak vody než uvedený na štítku filtru, výrobce udává nainstalovat před filtr redukční ventil, například regulátor tlaku, který sníží tlak na hodnotu odpovídající potřebám filtračního zařízení (max. 7 barů). 

Pokud bude filtr na potrubí ovlivněné vodními rázy (to se může vyskytnout například před pákovými nebo rychlouzavíracími vodovodními bateriemi), výrobce udává opatřit systém zařízením na kompenzaci hydraulických rázů tzv. antishock.

Výrobce udává, že se filtr nemá montovat přímo do pevných rozvodů. Pro napojení je třeba použít pružné, tlakové, antivibrační hadice. Výrobce udává používat výhradně napojovací šroubení s válcovým závitem ("BSP závit"). Šroubení s kuželovým - kónickým závitem je zakázáno používat kvůli možnosti roztržení mosazné vložky v hlavě filtru při utahování. K utěsnění závitu je třeba použít pouze teflonovou pásku, nikdy ne konopí! Je doporučeno používat vsuvky s „o” kroužkem, které těsní bez vzniku vnitřních tlaků (zamezují poškození závitu a hlavy filtru).

Pro snadnější výměnu filtračních patron je dobré před a za filtrační zařízení namontovat uzavírací kulové kohouty příslušných rozměrů. (Před výměnou filtrační patrony zavřete kulový kohout na vstupu a otevřete odvzdušňovací ventil, aby se vyrovnal tlak uvnitř filtru s atmosférickým tlakem okolí. Bez tohoto úkonu nelze tělo filtru oddělit od jeho hlavy!)

 

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem

Stránka 1 z 1 - 4 položek celkem