Test filtru na vodu Dionela

Test vodního filtru Dionela FAM1 na hlavní možné kontaminanty prokázal, že filtr odstraňuje široké spektrum škodlivin, a to s velkou účinností. Do použité vody bylo přidáno 200 různých kontaminantů z oblasti pesticidů, léčiv, hormonů, látek osobní péče a dalších možných škodlivin. Na vstupu a na výstupu vody z filtru byly změřeny koncentrace kontaminantů a ukázalo se, že filtr jich z 200 odstranil 199 pod hranici měřitelnosti, jednu látku (Gabapentin) odstranil z 97,2%.

Mezi kontaminanty, které byly testovány, patří různé pesticidy, hormony, antibiotika a další léčiva, umělá sladidla, antikorozivní přípravky, UV filtry a další látky, které by se mohly ve vodě vyskytnout.  Z antibiotik byly testovány například Erythromycin, Clarithromycin, Roxithromycin a Azithromycin. Z hormonů například 17a-ethynilestradiol, 17-alpha-estradiol a 17-beta-estradiol, dále pesticidy, například Atrazin, Chloridazon, epileptika, například Karbamazepin, nesteroidní antiflogistika, například Ibuprofen a Diclofenac, léky proti bolesti, například Tramadol a Paracetamol, umělá sladidla, například Acesulfam, léky proti cukrovce, například Metformin, antikorozivní přípravky, například Benzotriazol, UV filtr OMC, lék proti dně Oxypurinol a další. Test filtru nechal v květnu 2019 udělat výrobce Dionely, společnost Aqua Aurea s.r.o. Testování provedl státní podnik Povodí Vltavy, VHL Plzeň.

Fltr Dionela FAM1 tedy obstál na jedničku. Je to filtr s velkým objemem filtrační hmoty (1,2 litru aktivního uhlí) a nízkým průtokem (1,5 litru/minutu).

Podobné parametry má na českém trhu již jen filtr Dionela FDN2, který má stejně vysoký objem filtračních hmot (1,2 litru aktivního uhlí + denitratačního anexu), nízký průtok (1 litr/minutu) a oproti Dionele FAM1 odstraňuje i dusičnany, takže je vhodný i pro kojence od půl roku (ostatní filtry jsou až od roku).

Dnes už některá velká města v České Republice upravují vodu pro hromadné zásobování ozonizací a sorbcí na aktivním uhlím. Je to ale drahá technologie, takže se rozšiřuje pomalu. Odborníci na analýzu vody (například Mgr. Milan Koželuh) však i tak doporučují, aby domácí filtr s kvalitním aktivním uhlím používaly domácnosti všude. I tam, kde už vodárna pro hromadné zásobování používá aktivní uhlí.

Kvalitu filtrů Dionela FAM1 a Dionela FDN2 prokázal už srovnávací test filtrů časopisu Dtest v roce 1998, kde oba filtry zvítězily a dostaly jedničku z pětistupňové škály. Dvojku tenkrát dostal filtr Rainfresh s uhlíkovou vložkou CF2. Na trhu tehdy nebyl filtr eSpring od Amway (průtok 3,4 litru/min).