Umístění filtru Atlas nebo Hydra před vodárnu či tlakovou nádobu

Filtry Atlas i Atlas Hydra se obecně mají dávat až za vodárnu. Filtry Hydra RAH, Hydra M RAH, Hydra RLH, Hydra M RLH i Atlas s vložkou RL mají ale dostatečný průtok i nárok na maximální tlak, takže se často dávají i před vodárnu nebo tlakovou nádobu. 

Pokud použijete filtr Hydra s vypouštěcím ventilem a umístíte jej před čerpadlo, které vodu tahá do vodárny, budete muset vložku čistit klasicky otevřením. Máte-li tzv. "ponorku", která vodu vytlačuje do tlakové nádoby, můžete čistit vložku Hydry normálně zpětným proplachem pomocí vypouštěcího ventilu.